Chất thải gian nguy là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây gian nguy trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hiểm khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy khốn tới môi trường và sức khoẻ loài người.

Tính đến tháng 12 năm 2006, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14.318 cở sở sản xuất công nghiệp, nhưng ngày nay chỉ có 122 cơ sở cung cấp công nghiệp có quy mô nhà phân phối, còn lại là các cơ sở nhỏ, quy mô hoạt động ở mức gia đình. Các cơ sở cung ứng có quy mô nhà phân phối phân bố chủ yếu trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên và tập trung vào 8 nhóm ngành chính sau: cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; sản xuất vật liệu thành lập; dệt may, da giày; chế tạo nông sản thực phẩm; rượu bia và nước giải khát; dược phẩm và hoá chất sử dụng; khai thác tài nguyên; và các nhóm ngành khác như ngành sản xuất giấy, nhựa, cao su, pin, đồ gỗ gia dụng... Công ty xử lý chất thải công nghiệpVới đặc trưng lẻ tẻ của mỗi nhóm ngành, mức độ phát thải các chất thải (lượng chất thải, khối lượng…) của mỗi nhóm ngành rất khác nhau. Theo số liệu tổng hợp vào tháng 5 năm 2007, chỉ có 52 trong tổng số 122 cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô đại lý gửi “thông báo thống kê về khối lượng, tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn gian nguy” về Sở khoáng sản và Môi trường (chiếm 42,6% tổng số đại lý), với tổng lượng chất thải rắn cung ứng là 718.430 kg/tháng và 240 m3/tháng, 2.000 vỏ thùng/tháng (loại thùng phi chứa nguyên liệu loại 60 lít, 200 lít); tương đương 752 tấn/tháng. Lượng chất thải rắn sản xuất nguy hiểm khoảng 265.474 kg/tháng và 74 m3/tháng, 65 vỏ thùng/tháng (tương đương 299 tấn/tháng), gồm các loại chất thải nhiều tại các cơ sở như: dầu mỡ, dung môi, hoá chất thải, cặn dầu máy, cặn bùn, cặn sơn, cặn lắng có thể chứa kim loại nặng như Sắt, Man gan, Can xi…, vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in, vật phẩm giầy hỏng… Đây là một khối lượng chất thải nguy nan khá lớn, chiếm khoảng trên dưới 30% tổng lượng chất thải rắn chế tạo. Trong 8 nhóm ngành phân phối công nghiệp, nhóm các ngành sản xuất khác phát sinh nhiều chất thải nguy nan nhất, trong đó chủ quản là ngành phân phối đồ gỗ gia dụng với tổng khối lượng là 226.976 kg/tháng và 74 m3/tháng, 15 vỏ thùng/tháng; đứng thứ 2 là ngành cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử với tổng khối lượng là 28.244 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Ngành cung ứng vật liệu thành lập có chất thải khá lớn, tuy không có nhiều chất thải nguy nan nhưng làm ô nhiễm nặng về môi trường về bụi và phế thải đổ cồng kềnh, mất vệ sinh nơi chế tạo, ảnh hưởng đến các cơ sở chế tạo khác trong các khu công nghiệp. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Với tổng lượng chất thải rắn công nghiệp tổng hợp được từ 52 trong tổng số 122 cơ sở công nghiệp là 752 tấn/tháng (trong đó chất thải rắn không nguy hiểm là 453 tấn/tháng, chất thải rắn nguy hiểm là 299 tấn/tháng), hay 25 tấn/ngày thì đã tương đương với 1/4 lượng phát thải chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (với tổng lượng 99,3 tấn/ngày); song theo ước tính chung, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trong tỉnh có thể lên tới 1.058 tấn/tháng, trong đó chất thải rắn nguy hại là 423 tấn/tháng.

Lượng chất thải rắn cung cấp nói chung và chất thải rắn nguy hiểm tập trung chủ công trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và hai huyện Mê Linh và Bình Xuyên do tổng số cơ sở phân phối của 4 đơn vị hành chính này chiếm 82,8% tổng số cơ sở chế tạo của toàn tỉnh.


Trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên hiện có 29 cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung chủ công trong khu công nghiệp Khai Quang, chiếm khoảng 23,8% số cơ sở cung ứng của toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2007, thành phố Vĩnh Yên là địa phương có số cơ sở cung cấp công nghiệp nhiều thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau huyện Mê Linh. Theo lên tiếng của 10/29 cửa hàng trên địa bàn thị trấn phát sinh ra lượng chất thải rắn là 114.935 kg/tháng và 220 m3/tháng, gồm chất thải rắn sinh hoạt là 200 kg/tháng; chất thải rắn chế tạo không nguy khốn là 97.355 kg/tháng và 220 m3/tháng; chất thải rắn nguy khốn là 17.380 kg/tháng. Chất thải rắn gian nguy cốt yếu được các cơ sở cung cấp thuê các cơ quan môi trường xử lý hoặc đốt. ước tính một cách sơ bộ lượng chất thải rắn nguy hại có thể phát sinh trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên sẽ vào khoảng 1.000 tấn/năm.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện có 14 cơ sở cung cấp công nghiệp, chiếm 11,5% số cơ sở cung cấp của tỉnh. Lượng chất thải nguy khốn của 6/14 cơ sở cung cấp đạt 10.183 kg/tháng, 122 tấn/năm. Chất thải rắn nguy hại đã được đi chôn lấp hoặc bán, đốt hoặc thuê đơn vị đủ tác dụng xử lý. Trên thực tế, lượng chất thải rắn nguy hiểm phát sinh trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn lớn hơn nhiều lượng chất thải đã thông báo của các cơ sở phân phối. Theo ước tính sơ bộ, lượng chất thải rắn nguy hiểm có thể lớn gấp 2 lần, tức là có khoảng 240-250 tấn/năm.


Huyện Mê Linh có 44 cơ sở phân phối công nghiệp, tập trung chính yếu trong khu công nghiệp Quang Minh. Lượng chất thải rắn nguy nan của 16/44 cơ sở phân phối ở Mê Linh là 15.058 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Chất thải rắn nguy hại đã được các cơ sở phân loại, thu gom và chuyển các tập đoàn môi trường xử lý. Theo danh mục chất thải rắn nguy hại thì mọi các cơ sở sản xuất đều phát sinh chất thải rắn nguy hại. bởi thế, lượng chất thải gian nguy trên địa bàn huyện có thể lớn gấp 2 lần lượng chất thải nguy hiểm đã lên tiếng của 16/44 cơ sở, tức là đạt khoảng 30 tấn/tháng và 100 vỏ thùng/tháng.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở cung cấp công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn gian nguy của 3/14 cơ sở cung ứng là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn nguy hiểm đã được các cơ sở chế tạo thu gom, phân loại và đưa tập đoàn môi trường xử lý hoặc để trong công ty chưa xử lý và bán như nhà máy cung cấp ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn gian nguy chưa thực sự đúng pháp luật vì chẳng hề công ty hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có tác dụng xử lý chất thải rắn nguy khốn.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở chế tạo công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở cung ứng công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc trưng là chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn 5 huyện này hiện nay không đáng kể.

Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số cơ sở cung cấp cho thấy toàn bộ các cơ sở cung cấp chưa nhận thức gần như việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hại. Các cơ sở cung cấp để lẫn chất thải nguy nan với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một vài cơ sở chế tạo liên doanh lớn như công ty Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng sử dụng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các công sở môi trường và cái này thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở cung cấp tuy đã sử dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy khốn, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở cung ứng đều tự mình chôn lấp ngay trong cửa hàng, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các cơ quan môi trường và cái này thu gom, xử lý. giá xử lý rác thải công nghiệp

Chủ đề cùng chuyên mục: