xử lý chất thải công nghiệp: Để lôi kéo đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có một số chế độ ưu đãi về đất đai, cung cấp giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là rắc rối được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt rác phát điện do UBND thành phố tập đoàn ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết điều môi trường

Theo thông báo của Sở tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải nguy hiểm 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. bí quyết xử lý chất thải rắn bây giờ nhiều phần vẫn là chôn lấp đã không còn ưng ý do biểu lộ những tránh như tiêu hao tài nguyên đất, khoáng sản rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

dự đoán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải nguy hại tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. bởi thế, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện là rất cần thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, thị trấn đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, bộc lộ tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường thị trấn.

Nhiều ưu đãi cho nhà phân phối đầu tư

Để thu hút, thị trấn có nhiều chế độ ưu đãi với nhà đầu tư nhập cuộc xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; cung cấp giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Trong khi chế độ về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của đô thị, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái dùng chất thải tập trung bằng hình thức xã hội hóa sẽ được hỗ trợ đa số lãi vay... bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị hầu hết các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, công bố và công bố các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chế độ ưu đãi, chương trình kích cầu, cung cấp các nhà đầu tư… thị trấn sẽ giao cho các sở, ngành chức năng chỉ dạy, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu làm thế nào để xử lý rác hiệu quả, Do đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho đại lý trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo công nghệ tiên tiến, trong đó có khoa học đốt phát điện bằng các chính sách ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo:

Chủ đề cùng chuyên mục: