1. Bạn hiểu thế nào về Event logistics

nếu như bạn làm trong nghề thực hiện event thì bạn cũng đã biết Event logistics ra sao. Event logistics là tập hợp con người, hoạt động và đa số phương tiện kỹ thuật, vật chất để tổ chức, sắp xếp lịch trình nhằm triển khai nguồn lực làm nên một Event hoàn hảo. Nói một cách dễ hiểu, Event logistics bao hàm việc lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát tốt đồ đạc, con người, dòng thông tin trước, trong và sau Event.

cho thue ghe su kien

Khi bạn nên một tấm backdrop thật đặc biệt dành cho Event của mình hay cần có một màn pháo sáng hoành tráng hay là quá trình đưa rước khách VIP thật chu đáo, chuyên nghiệp, thì hãy đưa ra yêu cầu đó cho đội phụ trách sự kiện Logistics.2. Vai trò của Event Logistics

sự kiện Logistics như là người quản gia tận tụy. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn cho rằng sự kiện Logistics liên quan đến thực thi là công việc rất đơn giản nên họ giao cho 3 người có kỹ năng trung bình đảm nhận. Nhưng có 5 người lại lầm tưởng nhân viên Event Logistics là những người giúp họ chạy việc để họ có thời gian làm 3 việc cao siêu hơn như là quản lý hoặc là tạo lập concept. bởi vậy, họ đinh ninh rằng kiểm soát công việc của đội Event Logistics thông qua check list đa số gì đã làm và chưa làm là đủ để đảm bảo hiệu quả. Nhưng họ đã lầm.

cho thue am thanh

Khi mà hầu hết tất cả các công ty đều coi trọng sự kiên của họ hướng đến khách hàng như một công cụ marketing hiệu quả, họ cũng chấp nhận đặt lên bàn cân hiệu quả của nó, có thể kết quả là tốt nhất hay là kém hiệu quả. Yêu cầu của khách tham gia thì ngày càng tăng và họ có xu hướng không bỏ qua cả một số sơ suất nhỏ nhất từ nhà tổ chức. Chính Vì vậy, vai trò của người làm Event Logistics là vô cùng chủ yếu, sự kiện Logistics không chu đáo cũng giống như bạn đi thi mà quên bơm mực đầy viết máy vậy. tại vì vậy hãy để một vài con người chu đáo và chuyên nghiệp lo phần hậu nên trong Event.

Nếu mà Event đã diễn ra rồi, không có sự thay đổi nào có thể làm nó perfect hơn. Sự hoàn hảo của bất cứ thể loại Event nào phụ thuộc chủ yếu vào việc lên kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, chuyên nghiệp, có cả kế hoạch B cho 5 trường hợp phát sinh đột xuất.

Chúng ta đang nói về vấn đề hậu nên trong Event. sự kiện Logistics hoàn chỉnh chứng tỏ 5 người tổ chức Event đó chu đáo, chuyên nghiệp. nếu như ngược lại, sẽ gây ra cần các hệ lụy khó lường.