Công ty xử lý chất thải công nghiệp Đáng run sợ, số liệu giám sát của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, 40% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi phát sinh hàng năm không qua xử lý trước khi xả thải ra ngoài. Số còn lại được xử lý, nhưng đa số chưa đạt quy chuẩn. Xét trên khía cạnh chế độ chăn nuôi, có tới 32% trang trại và 47% nông hộ không có bất cứ biện pháp xử lý chất thải nào trước khi xả ra môi trường. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới chất lượng nước bơm ngầm, làm suy giảm chất lượng đất canh tác. Không chỉ vậy, sự phân hủy các loại chất thải sản xuất CO2, NH3, CH4, H2S, vi khuẩn, khí nhà kính và mùi khó chịu… ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của người dùng.Theo rà soát của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện, cách xử lý chất thải chăn nuôi phổ biến vẫn là ủ phân compost - chế tạo phân vi sinh, đệm lót và chế phẩm sinh học, nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi… đặc thù, cả nước hiện đã xây dựng được 467.231 bể khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp đơn thuần và ưa thích trong xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thành phần gây ô nhiễm sau xử lý bằng hệ thống biogas qua phân tích vẫn còn rất cao.
Xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ

Theo tính toán, đối với một dự án chăn nuôi khi được triển khai, kinh phí xử lý môi trường hiện chiếm tỷ lệ từ 25 - 30% tổng mức đầu tư. Hình như, để xử lý 1m3 nước thải đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT phải mất tới 11.000 đồng/m3. Cần nguồn tài chính lớn cho quy trình chăn nuôi bình yên, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn từ các chế độ như Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của người dùng còn rất cạnh tranh. Việc chăn nuôi vẫn chủ chốt ở quy mô nhỏ lẻ, khiến việc kiểm soát các chi tiết phát thải không dễ. Trong khi công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi được sử dụng hiện tại cũng chưa loại trừ triệt để được các khía cạnh gây ô nhiễm…

=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Để giải quyết bài toán chất thải trong chăn nuôi, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Tống Xuân Chinh cho rằng, cần luật hóa các vùng cấm chăn nuôi, bảo vệ môi trường thông qua lộ trình dừng chăn nuôi. Đồng thời thành lập các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào công nghệ để các tỉnh vành đai sản xuất thực phẩm cho thành phố lớn, tiến tới loại bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại nội đô. Bên cạnh đó, cần sớm rà soát quy hoạch vững mạnh kinh tế trang trại theo hướng tập trung, xa khu dân cư…

Ở một khía cạnh khác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đề xuất, cần quản lý chặt chẽ quy hoạch chăn nuôi theo lộ trình, dứt điểm xóa bỏ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ. Nghiên cứu các mô hình sản xuất nuôi trồng (trong đó có chăn nuôi) không phát thải theo cơ chế quay vòng tận thu. Ông Thức cũng cho rằng, Bên cạnh từng bước sinh ra chiến lược quản lý chất thải theo hướng bàn luận hàng hóa, cần xây dựng chế độ cung cấp đối với các DN thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi… Đây sẽ là những giải pháp căn cơ nhằm giảm dần hoạt động tiêu cực của chất thải chăn nuôi tới môi trường

https://medium.com/@chatthaicongnghiephcm
https://plus.google.com/u/0/102380748673325446823