công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp - Tham dự có Thứ trưởng Bộ tưới vườn và lớn mạnh Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện chỉ huy Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ thủy sản và vững mạnh Nông thôn; các nhà Khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ, kỹ thuật và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những động tác nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban công nghệ, khoa học và Môi trường về thực hiện chế độ, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như công đoạn thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; trao đổi về những khó khăn, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, dùng hiệu quả chất thải chăn nuôi, và cơ quan thực hiện các lao lý có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang vươn lên ngày càng nghiêm trọng, căn nguyên từ việc xử lý chất thải động vật và dùng thức ăn thương phẩm chưa tốt. chi tiết, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.


Ảnh: chú thích
rắc rối ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, sơ đồ văn bản dần được hoàn thiện; Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, tăng cấp. Tuy nhiên, một trong những bất cập bây giờ là vẫn chưa có quy định (gồm cả hướng dẫn) chi tiết về tái tiêu dùng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, nông nghiệp tưới cafe); lao lý trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Hay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều khoản về bảo vệ môi trường so với các cơ sở chăn nuôi chưa được chú trọng...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhiều đại biểu cho rằng, cần ban hành, hoàn thiện các luật pháp lao lý bảo vệ môi trường riêng cho lĩnh vực chăn nuôi, không dùng chung cho mọi cơ sở như ngày nay. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm trong và ngoài hàng rào khu vực chăn nuôi quy trình chế tạo của hai ngành Tài nguyên - môi trường và thủy sản. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ý thức của số đông và công ty trong thực hiện các lao lý của điều khoản về bảo vệ môi trường; nghiên cứu các mô hình xử lý tốt nhất chất thải chăn nuôi...

=> công ty xử lý nước thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ tốt môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi không chỉ vào vai trò cần thiết trong vững mạnh tưới vườn bền vững ở nước ta, mà còn ảnh hưởng lớn tới bình yên vệ sinh thực phẩm và sức khoẻ tập thể, nhiều ý kiến bắt buộc, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, pháp luật trong lĩnh vực này. Qua đó, tìm ra những giải pháp tốt nhất để vừa bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo tiện lợi cho công ty chăn nuôi, giảm giá thành cung cấp, thúc đẩy ngành chăn nuôi vững mạnh bền vững.


https://infogram.com/cong-nghe-xu-ly...8oz7vy6gz?live
https://sites.google.com/site/congty...-nhat-hien-nay
http://chatthaicongnghiep.over-blog....-nhat-hien-nay
https://www.linkedin.com/pulse/cung-...chất-thải/