Các tính chất công nghệ của hỗn hợp dầm bê tông được xác định bằng thành phần và các tính chất của nguyên liệu sử dụng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bảng báo giá dầm bê tông của Thái Hà qua bài viết sau đây.


Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lưu động và độ cứng của dầm bê tông

Hàm lương hồ xi măng càng lớn, độ sệt của chúng càng lỏng hơn, độ lưu động của hỗn hợp dầm bê tông càng lớn. Tính kết dính của hỗn hợp bê tông được đảm bảo nhờ hồ xi măng.

Khi đưa cốt liệu vào hồ xi măng làm giảm độ lưu động của hỗn hợp, cụ thể độ lưu động của hỗn hợp càng giảm nhiều khi hàm lượng cốt liệu và tỷ diện của chúng càng lớn.

Độ lưu động của hỗn hợp thay đổi chỉ khi thay đổi lượng nước chi phí. Khi thay đổi chi phí xi măng trong báo giá dầm bê tông từ 200-400 kg/m3 với lượng nước chi phí không đổi sự thay đổi độ lưu động của hỗ hợp bê tông càng nhỏ và thực tế chúng có thể không tính đến khi nhận độ lưu đông cố định.

Tăng hàm lượng xi măng trong hỗn hợp bê tông sẽ giảm tỷ lệ N/X, nghĩa là ảnh hưởng của yếu tố đó, một trong số đó cần phải tăng còn yếu tố thứ hai- giảm độ sệt của hỗn hợp bê tông, lấy tổng bằng cách thay đổi chi phí xi măng trong các giới hạn đã cho không ảnh hưởng đến độ lưu động của dầm bê tông.

Quy luật này có tên gọi là quy luật lượng cần nước không đổi và cho phép trong các tính toán sử dụng sự phụ thuộc đơn giản của độ lưu động của hỗn hợp dầm bê tông chỉ vào lượng nước chi phí, điều này được giải thích như sau.

Nếu như nhận hồ xi măng chỉ với số lượng cần để lấp đầy các lỗ rỗng giữa các cốt liệu, thì dầm bê tông nhận được sẽ cứng, không đạt tính công tác. Độ lưu động của dầm bê tông tăng, còn cường độ hầu như không thay đổi khi tăng hàm lượng hồ xi măng với tỷ lệ N/X không đổi hoặc với giảm lượng cốt liệu.

Phụ thuộc vào các tính chất của cốt liệu và tỷ lệ cát và đá dăm hàm lượng tối thiểu của hồ xi măng trong dầm bê tông, hàm lượng này đảm bảo chúng không bị phân tầng và lèn chặt có chất lươngj, nằm trong khoảng 170- 200 l trong hỗn hợp cứng và đến 220-270 l trong hỗ hợp lưu động chảy.

Để hỗn hợp trở thành lưu động cần không những lấp đầy các lỗ rỗng, mà còn dịch các hạt cốt liệu bằng các lớp ngăn cách bằng hồ xi măng.

Để biết thông tin bảng báo giá dầm bê tông hãy liên hệ với Thái Hà E&C để được có nhiều ưu đãi nhất.