Học phát âm tiếng Anh là kĩ năng quan trọng trong việc học tiếng Anh.Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phát âm chuẩn phụ âm /z/, đây là cặp âm với /s/ mà chúng ta học từ bài trước. Cách phát âm của hai âm này giống nhau chỉ khác ở điểm /s/ là âm vô thanh - khi phát âm không rung thanh quản, /z/ là âm hữu thanh - khi phát âm rung ở thanh quản.


Phụ âm /z/ trong tiếng Anh

1. Cách phát âm phụ âm /z/ trong tiếng Anh:
Bước 1: Bạn hãy đặt đầu lưỡi ở phía trên, để phía sau hàm răng trên và gần chạm đỉnh của lợi trên cùng.

Bước 2: Tạo âm /z/ đồng thời kéo môi lên đều 2 bên và kéo căng đồng thời rung tại thanh quản.
Xem thêm tài liệu luyện phát âm tiếng Anh tại đây.

2. Dấu hiệu nhận biết âm /z/:
a. Từ có chứa "Z" được đọc là /z/.

Ví dụ:
Zoo = /Zu:/
Zigzag = /ˈzɪɡ.zæɡ/

b. Khi “S” đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ trường hợp “nguyên âm + s + u, ia, io” sẽ được đọc là /z/.

Ví dụ:
Rose = /rouz/
Nose = /nouz/
Music = /ˈmjuː.zɪk/

c. Khi "S" đứng sau nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc đứng sau các phụ âm ngoại trừ f, k, p, t, th, ge, ch, x, s, ce, z và sh sẽ được đọc là /z/.

Ví dụ:
Eggs = /eɡz/
Comes = /kʌmz/

3. Bài tập luyện phát âm với âm /z/:
rise /raɪz/
lose /luːz/
music /ˈmjuːzɪk/
closet /ˈklɑːzət/
season /ˈsiːzən/
result /rɪˈzʌlt/

Xem thêm sách học phát âm tiếng Anh tại đây:https://bit.ly/2Kx0q18

Nguồn: Internet