Công ty xử lý chất thải công nghiệp kỹ thuật đốt chất thải ngày càng được dùng đa dạng nhờ thế mạnh có thể giảm được từ 90 – 95 % dung tích và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được khoảng trống, hạn chế ô nhiễm nước, mùi hôi so sánh với biện pháp chôn lấp. kỹ thuật này được lưu ý ngày càng nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có nguồn chất thải rắn, chất thải nguy nan lớn nhất nước. Tuy nhiên các lò đốt đang được sử dụng tại thị trấn thường có công suất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cần tiêu hủy khối lượng chất thải tăng thêm trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Trung tâm khoa học môi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy khốn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010 là 2.111.165 tấn chất thải rắn công nghiệp; trong đó có 333.738 tấn chất thải rắn nguy khốn, 4.166 tấn chất thải y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ hình thành thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Vào năm 2020, chất thải rắn công nghiệp của thành phố sẽ tăng cường 5.475.819 tấn, trong đó có 865.631 tấn chất thải gian nguy.

Kết quả nghiên cứu thành phần chất thải rắn công nghiệp của 15 ngành công nghiệp cho thấy chất thải từ ngành chế tạo thực phẩm chiếm 31,4%, dệt nhuộm 12,8%, may mặc 2,7%, da 2%, giấy và bột giấy 12,2%, gỗ 5,6%, nhựa và cao su 6,4%, dầu khí 0,06%… hầu hết chất thải từ các ngành này đều có thể cháy được (chiếm 73,16%). Trong số đó có 24,2% chất thải từ ngành giấy, nhựa, cao su, gỗ có thể tái dùng. Khối lượng chất thải có thể thiêu đốt còn lại khoảng 48,96% tổng khối lượng chất thải, tương đương 2.832 tấn/ngày năm 2010 và 7.345 tấn/ngày vào năm 2020.

dùng nguồn nguyên liệu này như thế nào cho có lợi nhất, như hài hòa phát điện… đang là mối để ý của các nhà kỹ thuật, các nhà quản lý.

ngày nay, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hiểm ở nước ta đang được thiêu đốt hài hòa trong các lò có sẵn như nồi hơi công nghiệp, nung gạch, gốm sứ, nung clanhke hoặc đốt một cấp hoặc đốt hai cấp trong các lò chuyên dụng công suất thấp, ghi lò tĩnh điện, nạp liệu thủ công. ngoài nếu đốt chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan tại người sử dung Xi măng Holcim (Kiên Giang) có kiểm soát và được cấp phép, toàn bộ các ví như đốt kết hợp còn lại đều chưa được phép của các tập đoàn quản lý môi trường.

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại => vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

hầu hết các người sử dung xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn như Tân Đức Thảo, Việt Úc, Môi trường Xanh, Sông Xanh… đều trang bị các lò đốt một hoặc hai bậc, HP từ 0,5 tấn đến 4 tấn/ngày. hầu hết các lò đốt này đều được cung cấp trong nước, nên chất lượng không bất biến, chưa có biện pháp tận dụng nhiệt. Các lò đốt này đều có trang bị xử lý khí thải, nhưng khó có thể đạt hoàn toàn quy chuẩn môi trường (nhất là khí Dioxin/Furan). Tro của các lò đốt chất thải gian nguy có thể chứa một vài thành phần chất nguy hại, nhưng chưa được xử lý do chưa có bãi chôn lấp an toàn và phương pháp hóa rắn bằng xi măng chưa được dùng.

Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn (Hà Nội) được thiết bị lò đốt chất thải công nghiệp CEETEA – CN150 công suất 5 tấn/ngày. Năm 2010, tập đoàn Môi trường thị trấn Hà Nội đầu tư tiếp một lò đốt rác ngựa 10 tấn/ngày.

Bên cạnh đó đó, không ít cơ quan nước ngoài đã giới thiệu kỹ thuật đốt chất thải sinh hoạt thị trấn, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phối hợp phát điện tại thị trấn Hồ Chí Minh. Có tới 4 tổ chức của Singapo, Australia, Canada đưa ra dự án đốt chất thải rắn hài hòa phát điện; còn liên doanh giữa Công ty Đại Lâm và Entropic Energy – Mỹ đưa ra dự án xử lý rác bằng nhiệt phân.

Trong số này, có dự án của tập đoàn Fluid – Tech (Australia) đề xuất 100% vốn nước ngoài để xây dựng một người sử dung đốt chất thải công nghiệp, chất thải nguy hiểm, rác thải sinh hoạt HP 1.500 tấn/ngày phối hợp phát điện công suất 40 MW tại thị trấn. Dự án này từng được UBND thị trấn chấp thuận về chủ trương từ năm 2004, nhưng do một số nguyên nhân, dự án đã phải tạm dừng các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, câu chuyện có thể đốt gần 50% chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn tại thị trấn Hồ Chí Minh vẫn còn phải được các nhà công nghệ, cấp chính quyền lưu tâm nhiều hơn nữa, mới có thể biến một lượng chất thải to con thành cống phẩm bổ ích đồng thời với việc giảm thiểu đáng kể nguồn gây ô nhiễm.

Web: https://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://chatthaicongnghiep.wordpress.com/
http://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://sites.google.com/site/congty...haicongnghiep/
https://chatthaicongnghiep.tumblr.com/