Thành phần chính của chất thải nguy hại công nghiệp bao gồm: Giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh quang, vỏ bao bì chứa chất thải nguy hại... Chất thải nguy hại công nghiệp phát sinh chủ yếu tại các KCN. Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm ngoài KCN cũng là nguồn phát sinh chất thải nguy hại không nhỏ. Lượng chất thải nguy hại công nghiệp chiếm khoảng 15- 20% lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mức độ phát sinh chất thải nguy hại công nghiệp trong các KCN tùy thuộc vào loại hình sản xuất chủ yếu.

Công ty xử lý chất thải công nghiệp người tiêu dùng xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn là mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng khoa học lò đốt hiện đại của Nhật Bản để tái dùng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.


Phối cảnh Khu xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Tổng mức đầu tư dự án hơn 612 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của NEDO là 1.770 triệu Yên (tương đương hơn 472 tỷ đồng), phần còn lại là vốn đối ứng trong nước. xí nghiệp có HP xử lý 75 tấn chất thải công nghiệp/ngày và tận dụng nhiệt phát điện với HP 1.930kW (ở hình thức định mức).

Khi mọi người đi vào động tác sẽ góp phần tăng cao tốt nhất sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua việc thành lập các sơ đồ lò đốt và xử lý làm sạch khí thải.

Trong khi, người sử dung sẽ góp phần hạn chế áp lực tới các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn TP, xử lý triệt để khối lượng chất thải công nghiệp của Hà Nội và khu vực lân cận.

Theo ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên công sở TNHH MTV Môi trường Đô thị, điện năng từ dân dụng phân phối ra sẽ cấp cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tiến tới cấp điện cho 3 xã lân cận là Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn. Dự kiến, đến cuối năm 2014, người tiêu dùng sẽ được đưa vào tác động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, theo quy hoạch chung về xử lý chất thải rắn của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, góc nhìn 2050 đã xác định, các khu xử lý chất thải rắn cấp TP sẽ lựa chọn kỹ thuật tiên tiến, chủ quản tái chế chất hữu cơ, vô cơ; đốt chất thải rắn vô cơ không tái chế được và chất thải rắn nguy khốn để sản xuất điện. Việc xây dựng mọi người sẽ tạo nguồn năng lượng mới góp phần giúp Thủ đô tiếp cận kỹ thuật xử lý tốt nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường chắc chắn tăng trưởng bền vững.=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp

Để tăng cường các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cường vai trò của các doanh nghiệp tham gia quản lý CTR.