đồ chơi mầm non Một trong những điểm cộng Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự tăng trưởng của trẻ làm trung tâm trong thành lập chuẩn. Đây là cách tiếp cận tiên tiến trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã bàn luận với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự tăng trưởng của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi động tác của nhà quản lý trường mầm non đều có quy định, chỉ bảo cụ thể, quyền tự chủ và bổn phận giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của hành động quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hành động nuôi dưỡng, chăm bẵm, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý con nít, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự phát triển về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của toàn bộ các tác động quản lý nhà trường có thể coi sự phát triển của trẻ là cái đích mà mọi năng lực chỉ huy và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các hoạt động quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, trách nhiệm giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới quan trọng như sau:


Thứ nhất, Coi sự lớn mạnh của trẻ là thước đo thành công của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự tăng trưởng của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý em bé của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được tiêu dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> siêu thị đồ chơi mầm non => Sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến tranh cãi về dùng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng thực chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” thông thường được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn so với một tập đoàn, một nhà phân phối.


Quản trị trường học là cách thức để vài người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) hướng dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các điều khoản, phương pháp và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “lớn mạnh năng lực của hiệu trưởng liên tục”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non chẳng hề là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được luật pháp ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và trách nhiệm giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn không hề để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà cốt yếu để cung cấp hiệu trưởng (hoặc một vài người có nguyện vọng phát triển thành hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tập đoàn cấp trên bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được biểu hiện như thế nào?

- Quản trị trường học là công đoạn xây dựng và tập hợp các quy tắc, sơ đồ nhằm vận hành và kiểm soát toàn bộ hành động của một nhà trường; là những phương cách để một vài người có thẩm quyền chỉ huy chỉ dẫn và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chính sách và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu nghĩa vụ trước nhà trường, cộng đồng và người học về sự tin yêu, tính thích ứng và tốt nhất chi phí quản lý thông qua việc phân chia trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các hành động như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị tổ chức, quản trị nhân sự, quản trị các hành động nuôi dưỡng, để mắt, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, vững mạnh quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các tổ chức, cá nhân có bổn phận xây dựng các định hướng lớn mạnh, tập đoàn thực hiện và giám sát các công đoạn xử lí nước sạch, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non