Điền đơn xin Visa là một bước rất quan trọng trên con đường bước chân đến xứ sở Kim Chi của bạn. Chính vì vậy bạn phải điền đúng, tránh những sai sót không đáng có.

Đơn xin Visa Hàn Quốc thường được khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Vì vậy hãy lưu ý hướng dẫn dưới đây nhé!

Tương ứng với hai thứ tiếng sẽ có hai mẫu đơn khác nhau đó là mẫu đơn song ngữ Anh - Hàn và mẫu đơn song ngữ Việt - Hàn.

Lưu ý khi điền đơn xin cấp visa du học Hàn Quốc

Khi điền đơn xin cấp visa bạn nên lưu ý:
Tùy vào ngôn ngữ yêu cầu trong đơn mà khai bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn
Bạn có thể đánh máy hoặc viết tay đều được chấp thuận
Đặc biệt, tất cả các thông tin đều phải điền bằng chữ IN HOA

Hướng dẫn điền đơn xin cấp visa du học Hàn Quốc

Mỗi lá đơn sẽ có 12 phần bắt buộc bạn phải khai thông tin, lưu ý cách điền vào mỗi phần dưới đây:

Phần 1: Thông tin sơ bộ

- Family name: Viết hoa họ của bạn
- Given names: Viết hoa tên đệm và tên của bạn
- Sex: Nếu là nữ chọn female, nam chọn Male
- Date of Birth: Ngày tháng năm sinh sẽ được khai theo thứ tự năm/tháng/ngày
- Nationality: Vietnam
- Country of Birth: bạn nên đối chiếu với giấy khai sinh để điền chính xác
- National Identity No: ghi rõ ràng, chính xác số CMND
- Have you ever used any other names to enter or depart Korea?: Nếu có dùng tên - -khác để nhập cảnh Hàn Quốc chọn “yes”, không chọn “no”
- Are you a citizen of more than one country?: Nếu là công dân đa quốc tịch chọn “yes”, không chọn “no”

Phần 2: Không cần phải khai thông tin

Phần 3: Hộ chiếu

- Passport Type: Chọn Regular nếu bạn chọn loại hộ chiếu phổ thông
- Passport No: Xem phía dưới quốc huy để điền, lưu ý điền cả chữ và số
- Country of Passport: điền “vietnam”
- Place of issue: Điền nơi cấp ghi trong hộ chiếu
- Date of Issue: Điền ngày cấp ghi trong hộ chiếu
- Date of Expiry: Điền ngày hết hạn ghi trong hộ chiếu
- Do you have any valid passport?: Chọn “yes” nếu bạn còn sở hữu visa khác có giá trị, chọn “no” nếu không

Phần 4: Địa chỉ liên lạc

- Address in your home country: ghi tiếng việt không dấu địa chỉ thường trú của bạn
- Current Residental Address: nếu trùng với địa chỉ thường trú không cần phải điền
- Telephone No: Điền số điện thoại di động
- Cell Phone No: Bạn có thể điền số điện thoại di động thay vì số điện thoại cố định
- Email: điền email của bạn
- Emergency Contact Information: Điền thông tin của bó, mẹ hoặc anh, chị, em trong trường hợp cần liên lạc gấp.

Phần 5: Tình trạng hôn nhân

Tích chọn vào tình trạng hôn nhiên hiện tại của bạn
Điền đầy đủ thông tin về vợ hoặc chồng của bạn

Phần 6: Bằng cấp, học vị

What is the highest degree or level of education you have completed?: chọn học vị cao nhất của bạn
Name of School: Điền tên trường
Location of School: Điền địa chỉ trường

Phần 7: Công việc

What is your current personal circumstances? chọn vào công việc hiện tại của bạn
Employment Details: Điền thông tin về công việc của bạn

Phần 8: Người bảo lãnh

Nếu bạn có người bão lãnh visa tại Hàn Quốc thì tích vào “yes” nếu không tích “no”

Phần 9: Thông tin chi tiết về kế hoạch của bạn khi đến Hàn Quốc

Purpose of Visit to Korea: Tích vào mục đích đến Hàn Quốc của bạn
Intended Period of Stay : Viết số ngày mà bạn sẽ ở Hàn Quốc
Intented Date of Entry: Điền ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc
Address in Korea: Điền địa chỉ ở Hàn Quốc
Contact No. in Korea: Điền số liên lạc ở Hàn Quốc
Have you travelled to Korea in the last 5 years? Điền “yes” nếu từng đến Hàn Quốc 5 năm trở lại đây, “no” nếu không
Have you travelled outside your country of residence, excluding Korea, in the last 5 years? Điền “yes” nếu từng đi nước khác trong 5 năm trở lại đây, “no” nếu không
Are you travelling to Korea with any family member? Điền người cùng đến Hàn Quốc với bạn

Phần 10: Chi phí

Estimated travel costs: Dự định số tiền sẽ chi tiêu ở Hàn Quốc bằng đơn vị USD

Phần 11: Người hỗ trợ hoàn thành đơn

Chọn “yes” nếu có người hỗ trợ điền đơn, “no” nếu không

Phần 12: Xác nhận

Xác nhận phần điền đơn trên đây là hoàn toàn chính xác. Kí và ghi rõ họ tên.

Trên đây là hướng dẫn để bạn có thể điền được một lá đơn xin cấp visa Hàn Quốc, hi vọng rằng nó có thể giúp ích cho bạn.

Nguồn : www.hanbeeviet.edu.vn/tu-van-xin-visa-du-hoc-han-quoc.html