Ở đa số tất cả các nước , bản quyền là quyền hợp pháp bảo vệ tác phẩm gốc của tác nhái . Thường nhật, giả dụ bạn tạo 1 trong những tác phẩm đấy , bạn sẽ có bản quyền từ thời điểm tạo tác phẩm.
Bản quyền bảo kê phổ quát mẫu tác phẩm khác nhau, bao gồm:
  • Hình ảnh: video, phim, nội dung phát sóng và chương trình truyền hình, trò chơi điện tử, tranh, ảnh
  • Âm thanh: bài hát, tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm , bản thu thanh lời đề cập
  • Văn bản: sách, vở kịch, bản thảo, bài báo, bản nhạc


Hãy nhớ rằng chỉ các tác phẩm gốc mới đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền. Để đủ điều kiện là tác phẩm gốc để được kiểm soát an ninh bản quyền, 1 tác phẩm phải do chính tác kém chất lượng tạo ra và phải mang mức độ sáng tạo tối thiểu.
tổng thể, những thứ như tên, tiêu đề, khẩu hiệu hoặc các cụm trong khoảng ngắn không được coi là tác phẩm gốc để được kiểm soát an ninh bản quyền. Ví dụ: ký hiệu “+” mang thể ko sở hữu bản quyền nhưng 1 bức tranh với vô khối dạng hình và màu sắc được sắp đặt theo mẫu độc đáo có thể được bảo kê bản quyền.
đại quát , bản quyền ko kiểm soát an ninh các sự việc hoặc ý tưởng nhưng sở hữu thể bảo kê những trong khoảng hoặc hình ảnh gốc diễn tả sự việc hoặc ý tưởng ấy .

Điều này mang tức thị bạn với thể biểu lộ sự việc hoặc ý tưởng giống với sự việc hoặc ý tưởng của tác nhái khác, có điều kiện bạn không sao chép cách mô tả của tác kém chất lượng ấy . Ví dụ: một nhà biên soạn kịch chẳng thể có bản quyền đối mang ý tưởng về 1 người đàn ông tỉnh và lặp đi lặp lại 1 ngày tương tự nhưng kịch bản cho vở kịch hoặc bộ phim biểu thị ý tưởng ấy sở hữu thể sở hữu bản quyền.