Nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân là điều không thể xâm phạm của mỗi con người và được nguyên tắc pháp lý bảo vệ. Cho nên cá nhân có tư cách khởi kiện tội bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác, cũng như tội bôi nhọ danh dự người khác trên Facebook có khởi kiện và chỉ định Tòa án bác bỏ thông tin làm tác hại xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Trang chủ: http://congtyluatdfc.over-blog.com
những hành vi bôi nhọ xấu về danh dự nhân phẩm của người khác, tội xúc phạm danh dự nhân phẩm trên Facebook, tội xúc phạm lăng mạ người khác, tội xúc phạm thân thể người khác có tư cách cấu thành hai tội hình sự: Tội vu khống và tội làm nhục người khác được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 và vì đó, việc bảo vệ danh dự và nhân phẩm sẽ được tuân thủ bằng phương pháp hình sự. Tuy thế, biện pháp luật hình sự bôi nhọ danh dự chỉ áp dụng trong trường hợp người chấp hành khởi kiện tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác đối với 2 hành vi trên có lỗi có kế hoạch.
" Điều 155. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm không nhỏ nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo nên không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong một vài trường hợp sau đây, thì dính phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng tác dụng, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa trị cho mình;
e) sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây bất định tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong một trong những trường hợp sau đây, thì dính phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Gây bất định tâm thần và hành vi của nạn nhân 61% trở lên;
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có khả năng bị cấm đảm nhiệm tác dụng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất quyết từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 156. Tội vu khống
1. Người nào thực hiện một trong một trong những hành vi sau đây, thì mắc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo nên không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Bịa đặt hoặc loan truyền một trong những điều biết rõ là sai thực chất nhằm xúc phạm xấu nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước bộ phận có thẩm quyền.
2. Phạm tội thuộc một trong những tình huống dưới đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng tác dụng, quyền hạn;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, điều trị cho mình;
đ) Đối với người đang thi hành công vụ;
e) áp dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây xáo trộn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 31% đến 60%.
h) Vu khống người khác phạm tội rất không tốt hoặc đặc biệt không nhỏ.
3. Phạm tội thuộc một trong một vài tình huống sau đây, thì dính phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) bởi vì động cơ đê hèn;
b) Gây không kiên định tâm thần và hành vi của nạn nhân 61% trở lên;
c) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể dính phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc hạn chế từ 01 năm đến 05 năm."

Trên đây là nội dung Hình Phạt Cho Tội Xúc Phạm, Bôi Nhọ Danh Dự Người Khác. Nhưng để ý có tư cách bài viết này chúng tôi đã viết phương pháp đây rất lâu nên có tư cách có các sửa đổi khác vì vậy một số bạn có khả năng gọi đến Tổng đài 1900.6213 của công ty tư vấn luật DFC chúng tôi. Đội ngũ Luật sư chia sẻ chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ băn khoăn của một số bạn.

Xem chi tiết tại: http://congtyluatdfc.over-blog.com/h...-du-nguoi-khac