Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân
thu tuc xin cap giay phep kinh doanh hoa chat gồm những nội dung sau:


Hồ sơ pháp lý
Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Tài liệu về điều kiện kỹ thuật:

Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
Bản kê khai trang đồ vật phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu;
Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh theo mẫu quy định của Bộ Công Thương;
b) Bản sao Giấy chứng thực đăng ký công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;
d) Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;
đ) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
e) Bản kê khai đồ vật kỹ thuật, đồ vật phòng hộ ao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;
f) Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành nghề hóa chất của người đảm nhiệm về an toàn hóa chất;
g) Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định như sau:

Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép
a) công ty, cá nhân yêu cầu cấp Giấy phép cung cấp, kinh doanh hóa chất hạn chế cung cấp, kinh doanh lập 01 bộ thủ tục gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Công Thương;
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày diễn ra từ ngày tiếp nhận hồ sơ , Bộ công thương thông báo để công ty, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản này;
c) Trong thời hạn 16 ngày làm việc, từ khi ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản một, khoản hai Điều này, Bộ công thương nghiệp có bổn phận xem xét, đánh giá giấy tờ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho công ty, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản giải đáp, nêu rõ lý do.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được hỗ trợ tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ E-chem qua HOTLINE: 078.336.5555 - Mr.Thắng