Chứng chỉ hợp quy là gì?
Chứng chỉ hợp quy sản phẩm là hoạt động Phân tích và xác nhận một loại sản phẩm, hàng hóa cụ thể nào đó về chừng độ thích hợp của chúng so với các quy chuẩn tương ứng. chungnhanquocgia.com Cụ thể, quy chuẩn kỹ thuật được hiểu là các quy định về mức dừng của các đặc tính công nghệ cùng bắt buộc quản lý cho 1 sản phẩm cụ thể nào ấy. Mục đích của những quy chuẩn kỹ thuật là đảm bảo sản phẩm, hàng hóa lúc sản xuất và kinh doanh là an toàn, không gây hại tới sức khỏe của con người và môi trường. Đồng thời, bảo vệ cho lợi ích cùng an ninh của đất nước và các yêu cầu cấp thiết khác.


Đối tượng chứng chỉ hợp quy
Đối tượng chứng chỉ hợp quy là sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, công đoạn, môi trường theo những tiêu chuẩn đất nước, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn công nghệ đất nước (QCVN), quy chuẩn công nghệ địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan tới an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính yêu cầu vận dụng, Trong trường hợp các Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các đối tượng quy định này.
Các phương thức chứng nhận hợp quy?
Theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, các tổ chức chứng nhận hợp quy dịch vụ làm giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm có thể ứng dụng 1 trong số 8 phương thức dùng để Đánh giá sự thích hợp cho 1 sản phẩm/ hàng hóa cụ thể:
- Phương thức 1: thể nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm/ hàng hóa;
- Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình phối hợp với Tìm hiểu thời kỳ sản xuất và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
- Phương thức 3: thể nghiệm mẫu điển hình phối hợp với Tìm hiểu giai đoạn sản xuất; giám sát thông qua việc thí điểm mẫu lấy ở nơi sản xuất phối hợp Tìm hiểu - giai đoạn sản xuất;
- Phương thức 4: thử nghiệm mẫu tiêu biểu cùng Phân tích giai đoạn sản xuất; thực hiện giám sát thông qua việc thí điểm mẫu được lấy tại nơi sản xuất cùng trên thị trường phối hợp Nhận định giai đoạn sản xuất


- Phương thức 5: thí điểm mẫu tiêu biểu và Nhận định công đoạn sản xuất; thực hiện giám sát thông qua việc lấy mẫu thí điểm ở nơi sản xuất hoặc trên thị trường phối hợp Tìm hiểu thời kỳ sản xuất;
- Phương thức 6: thực hiện Đánh giá hài hòa giám sát hệ thống quản lý;
- Phương thức 7: thí nghiệm mẫu và Tìm hiểu theo lô sản phẩm/ hàng hóa;
- Phương thức 8: thể nghiệm hoặc kiểm định tất cả các sản phẩm/ hàng hóa cần chứng chỉ hợp quy.
Trong đấy, phương thức 5 và phương thức 7 là được dùng phổ biến nhất. Phương thức 5 được ứng dụng cho sản phẩm/ hàng hóa nội địa được sản xuất trong nước. Còn phương thức 7 được ứng dụng cho hàng du nhập vào thị trường Việt Nam.
>>> Có thể bạn quan tâm: Cấp Chứng Chỉ Iso 22000
Quy trình chứng nhận hợp quy


Để đạt được chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm/ hàng hóa của mình, DN sẽ cần phải thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Đăng ký chứng chỉ hợp quy sản phẩm tại tổ chức chứng nhận sự phù hợp có thẩm quyền.
- B- 2: Tổ chức sẽ cử những chuyên gia chứng chỉ xuống cơ sở đăng ký của DN để tiến hành Tìm hiểu ban đầu về những điều kiện. Bao gồm: lấy mẫu thí nghiệm theo phương thức 5 hoặc phương thức 7.
- B- 3: Sau khi lấy mẫu, những chuyên gia sẽ tiến hành Đánh giá và Đánh giá kết quả thể nghiệm.
- Bước 4: Báo cáo Nhận định
- Bước 5: Cấp giấy chứng nhận
Căn cứ vào kết quả thử nghiệm và Phân tích, Nếu như sản phẩm đáp ứng được các quy chuẩn khoa học tương ứng thì sản phẩm đó sẽ được cấp giấy phép hợp quy cùng dấu hợp quy.
- B- 6: Nhận định, giám sát sản phẩm định kỳ hàng năm ( định kỳ 9 - 12 tháng/ một lần).

Chủ đề cùng chuyên mục: