sau đây là trình tự giấy tờ thủ tục, điều kiện cấp cho sổ đỏ theo chuẩn mực đầu tiên, chúng ta cũng có thể tham khảo khi tiến hành giấy tờ thủ tục khiến sổ đỏ.quyền sở hữu đất đai là gì?

quyền sở hữu đất đai là cách gọi phổ biến của Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với đất. theo chuẩn mực của pháp lý, từ ngày 10/12/2009 mang lại nay, khi cư dân đề xuất cung cấp quyền sở hữu đất đai mang lại đất, tài sản khác gắn sát với đất thì nhà nước sẽ cấp chung 01 loại sổ với tên thường gọi là "Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, quyền sống hữu căn nhà sống và gia tài khác nối liền với đất".

gia tài được cấp cho quyền sở hữu đất đai gồm: quyền sở hữu đất đai, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng chế tạo là rừng trồng, cây lâu năm.

thủ tục khiến sổ đỏ là cách gọi bình thường của cư dân khi làm thủ tục “Đăng cam kết và cấp cho Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền sở hữu căn nhà cũng như gia sản khác nối sát cùng với khu đất lần đầu”.


xem thêm : TNR Holdings nước ta công bố pháp lý dự án TNR Amaluna sức hút hàng loạt người mua miền Tây

điều kiện cung cấp quyền sở hữu đất đai

ngày nay, quý khách khu đất nhằm đc cấp quyền sở hữu đất đai thì phải có một cách đầy đủ điều kiện. đi theo Luật khu đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng như Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện được cấp cho quyền sử dụng đất gồm 03 nhóm:

- Nhóm 1: có hợp đồng về quyền sở hữu đất đai

+ Hộ gia đình, cá nhân đang được dùng đấ phù hợp, xuất hiện hợp đồng chứng minh giống như quyền sở hữu đất đai trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời; hợp đồng hợp pháp về thừa hưởng, mang lại khuyến mãi tài sản; giấy tờ thanh lý, hóa giá bán căn nhà ở; giấy tờ mua ngôi nhà thuộc về nhà nước;…. TH này không phải nộp tiền dùng đất.

+ có hợp đồng nhưng mang tên người khác nhưng xuất hiện đi kèm theo hợp đồng hợp pháp việc mua bán, cho tặng,… trước ngày 1/7/1014 không thực hiện chuyển QSDĐ và không xảy ra tranh chấp.

+ Hộ gia đình, cá thể được sử dụng khu đất theo đưa ra quyết định của tòa án, quyết định làm cho xong tranh chấp,...

+ Hộ gia chủ, cá nhân đang được sử dụng đất đc ngôi nhà nước bàn giao, cho thuê từ 15/10/1993 mang đến 1/7/2014.

- Nhóm 2: không có hợp đồng về quyền sở hữu đất đai (chỉ vận dụng với hộ gia đình, cá nhân)

+ sử dụng đất ổn định trước ngày 1/7/2014, không tồn tại tranh chấp, xuất hiện hộ khẩu thường trú tại đại phương và luôn sản xuất nông, lâm nghiệp tại chốn tài chính gian khổ thì được cung cấp sổ đỏ và không cần nộp tiền sử dụng khu đất.

+ đc cấp cho quyền sử dụng đất cũng như phải nộp tiền dùng đất khi đang được sử dụng khu đất không tồn tại giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng chắc chắn từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm phát luật đất đai; tranh chấp.

- Nhóm 3: khu đất lấn, chiếm; khu đất đc giao không đúng thẩm quyền

+ đây là trường hợp khó được cấp quyền sở hữu đất đai nhất vì là các tình huống mà thời gian lấn, chỉ chiếm hay giao đất thì vi phạm pháp lý về đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, lâu dài nên điều kiện rất chặt chẽ;

+ Chỉ những hành vi lấn, chiếm phần, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 mới được cấp hoặc cân nhắc cung cấp Sổ đỏ; nếu như xảy ra sau ngày 01/7/2014 sẽ ảnh hưởng giải quyết và xử lý, đất lấn, chiếm hay đc bàn giao không đúng thẩm quyền sẽ bị tịch thu.

giấy tờ thủ tục làm sổ đỏ

sắp tới hồ nước sơ cấp quyền sở hữu đất đai theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

- Đơn đăng cam kết, cung cấp quyền sở hữu đất đai đi theo mẫu số 04a/ĐK;

- 1 trong các loại hợp đồng về QSDĐ, hợp đồng về gia tài gắn sát với khu đất

- Chứng từ triển khai nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền dùng đất…); hợp đồng liên quan cho việc miễn, giảm nhiệm vụ tài chính về đất đai, gia tài gắn sát với đất (nếu có);

- Sổ hộ khẩu, CMT/CCCD,...

-...

Bước 1: Nộp hồ nước sơ

- Hộ gia chủ, cá nhân nộp hồ nước sơ trên bỏ ra nhánh văn phòng đăng ký kết đất đai sống huyện, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh ở trong tỉnh.

- Hộ gia chủ, cá thể nộp hồ nước sơ tại UBND cung cấp xã nếu như có nhu cầu.

Địa phương nào đã ra đời quy trình một cửa thì nộp hồ nước sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: tiếp nhận và xử lý

- nếu hồ nước sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ nước sơ bổ sung (trong thời gian 03 ngày làm việc).

- nếu như hồ sơ đủ Công chức đón nhận hồ sơ có nhiệm vụ ghi đầy đủ tin tức trong Sổ tiếp nhận;

- Viết cũng như mang Phiếu tiếp nhận hồ nước sơ cho người nộp;

xử lý yêu cầu cấp cho Sổ mang đến hộ gia đình, cá nhân:

- công sở đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp cho Sổ.

- Hộ gia chủ, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp những khoản tiền theo chuẩn mực như: Lệ phí cung cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng khu đất (nếu có). Khi nộp tiền ngừng thì giữ lại hóa đơn, chứng từ nhằm xác thực việc đã thực hiện nhiệm vụ trung tâm tài chính.

bài viết liên quan : đất nền Happy Home Cà Mau tạo ra Dấu Nhấn đặc biệt Bất Động Sản Nhà Đất Cà Mau

Bước 3. Trả kết quả

- chi nhánh công sở đăng ký kết khu đất đai sẽ trao quyền sử dụng đất cho người được cấp cho sẽ nộp chứng từ hoàn thành nhiệm vụ trung tâm tài chính hay gửi sổ đỏ cho UBND cung cấp xã nhằm trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ nước sơ trên cấp xã.

* thời gian giải quyết

theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn cấp cho quyền sử dụng đất được quy định như sau:

- không quá 30 ngày kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ hợp lệ; không thực sự 40 ngày với những xã miền núi, hải đảo, chốn sâu, vùng xa, vùng có ĐK kinh tế tài chính - cộng đồng gian truân, vùng xuất hiện ĐK kinh tế - cộng đồng nổi bật gian truân.

nhiều khoản phí phải nộp tổ chức thủ tục khiến quyền sử dụng đất

- Tiền dùng đất nếu như ở trong trường hợp phải nộp. đây là Ngân sách rộng lớn nhất lúc khiến quyền sở hữu đất đai.

- Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x (Giá đất tại Bảng Giá đất x Diện tích)

- Lệ phí cung cấp quyền sở hữu đất đai tùy ở trong mỗi địa phương