phát triển ngôi nhà sống của TPHCM vào 10 năm qua về căn bản đã đạt được các kết quả đáng chú ý, từng bước đáp ứng được nhu cầu về nhà sống theo mức tăng lên dân số.

tuy vậy, quá trình phát triển nhà sống trên thành phố Hồ Chí Minh vẫn không đáp ứng được thị hiếu không nhỏ về căn nhà ở rẻ, căn nhà ở xã hội, nhà sống phù hợp với tiềm năng đưa ra trả của người dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ tăng hơn 1,8 triệu người, diện tích nhà sống bình quân đầu người tăng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu người. để đáp ứng nhu cầu ngôi nhà ở cũng như khắc phục các tránh vào đi lên ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hiện thực hành đề án “Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. đi theo đó, mục tiêu đưa ra, đến năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà ở của TP. Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích S ngôi nhà ở bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự định trong cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

mang đến năm 2030, tổng quy hoạch sàn nhà ở của TP.HCM đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà sống bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự định vào thời điểm cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng phát triển phong phú nhiều đặc điểm ngôi nhà sống, đa dạng cách thức đầu tư để huy động các nguồn lực xã hội.

Về đi lên căn nhà Thương Mại, TPHCM khuyến nghị chủ đầu tư áp dụng những loại công nghệ mới mẻ trong xây lắp cũng như sử dụng các loại nguyên vật liệu xây dựng thích hợp. Cơ quan công dụng giúp giải quyết nhiều gian nan vướng bận bịu cho khách hàng trong các việc được mang lại chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng thiết kế liên quan tỷ lệ 1/500. tăng mạnh việc ứng dụng technology thông tin vào nghành nghề dịch vụ điều hành, thiết kế, dự án quy hoạch, đi lên ngôi nhà ở. tổ chức tìm tòi, xây dựng cũng như áp dụng những loại ngôi nhà sống thân thiện với môi trường, yêu thích ứng cùng với thay đổi nhiệt độ, rất có thể tái dùng, tái cơ cấu hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã dùng.
TPHCM cũng trở thành phát hành các chính sách tăng tốc liên minh quốc tế; thu hút, giúp đỡ tài chính nhằm không giảm khả năng khả thi, tăng nhanh việc thực hành nhiều dự án dự án xây dựng đi lên căn nhà sống đi theo cách thức đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật vào danh mục nhiều dự án kêu gọi đầu tư đi theo hình thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về căn nhà sống cộng đồng, sẽ triển khai phong phú hóa nhiều phân khúc đầu tư quy hoạch căn nhà sống xã hội cho tất cả những người thu nhập thấp, nhà yếu dùng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên dùng vốn giá thành nhằm đầu tư xây dựng nhiều căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước khiến cho thuê. Rà soát, sắp xếp vùng đất 20% đất sống trong số dự án căn nhà ở dịch vụ thương mại tại 10ha, nhằm xúc tiến thực hành đầu tư thiết kế, kiến tạo quỹ nhà ở cộng đồng đến thành phố; xác định vị trí và ưu tiên dùng nhiều quỹ đất ngôi nhà nước trực tiếp quản lý do nhiều công ty đang được sử dụng khiến căn nhà xưởng sản xuất tại những quận huyện nằm trong diện phải di dời vào các khu chế xuất, vùng đất do những cơ quan nhà nước hiện đang quản lý trực thuộc diện bố trí lại để đầu tư quy hoạch nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu ngôi nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án thiết kế hoặc tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thực hiện xây dựng đi theo hình thức BT thanh toán giao dịch bằng quỹ đất. TPHCM ưu ái sắp xếp vốn túi tiền, tạo nên quỹ đất sạch trên các khu vực nước ngoài thành dọc các trục hạ tầng giao thông chung, nhất là nhiều tuyến đường metro, những đường vành đai nhằm thực hành những dự án công trình căn nhà ở xã hội. sắp đặt vốn Ngân sách nhằm đầu tư thiết kế ngôi nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu nhà nước, nhằm làm cho xong cho các hộ gia chủ nổi bậc khó khăn về ngôi nhà ở, không hề thuê ngôi nhà sống cộng đồng do doanh nghiệp lớn đầu tư thiết kế.

đồng thời đó, nhằm đi lên nhà sống đơn lẻ do dân tự xây dựng, TPHCM tiếp tục tiếp tục cách tân hành chính, đơn giản giấy tờ thủ tục trong những việc cấp cho phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, đưa tin thiết kế đối với nhà ở đơn lẻ để cư dân lợi ích trong những việc dự án quy hoạch mới, nâng cao ngôi nhà ở theo ý muốn cũng như khả năng.

đi theo đánh giá của những Chuyên Viên xây dựng đô thị, lên kế hoạch phát triển căn nhà ở của TPHCM vào giai đoạn tới rất chính xác cùng với các cách khả thi cũng như thích hợp cho từng đối tượng người tiêu dùng. với cách làm này, TPHCM sẽ đạt đc mục tiêu đáp ứng nhà sống đến người dân TP.HCM.