Chính Cho nên, gần như người quy ước ngầm, phần bính âm trong hán ngữ chính là bảng chữ loại tiếng trung quốc. Và học thuộc hết bảng bính âm thì cũng coi như học thuộc bảng chữ loại full. kèm theo học thuộc, phải nhớ được mặt chữ (ghép lại) cùng với biết cách thức phát âm tiếng Trung chuẩn xác.

https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thuyet-trinh-tieng-trung
Có gần như người hỏi mình, 214 bộ thủ có phải là bảng chữ loại tiếng trung không? Và học viết thì học theo 214 bộ thủ là ổn có đúng không?
Theo cá nhân mình thì “Không phải”. 214 Bộ tiên chỉ là các nét căn bản được sử dụng phổ quát trong chữ viết hán ngữ. Và được tổng hợp cô đọng lại cộng với ý nghĩa tượng hình của nó để người đọc dễ học viết, dễ hiểu. Dễ nắm bắt được nghĩa triết tự của chữ hán.
Bảng chữ mẫu phải là bảng tổng hợp được những ký tự ở mức căn bản nhất tạo thành một chiếc tiếng nói. Xét về điều này, bảng phiên âm pinyin có nhẽ là phù hợp hơn.
Bảng bính âm gồm bao nhiêu ký tự latinh?
Những nhân tố để cấu thành hệ thống bính âm tiếng trung bao gồm có 3 phần chính. đó là chữ loại latinh, cụ thể được chia thành vận chiếc – những nguyên âm. Thanh dòng – những phụ âm, và rốt cục là các thanh điệu – tương tự như dấu trong tiếng Việt. Dấu để điều chỉnh cường độ cũng như chừng độ của âm thanh.
Bảng chữ chữ latinh bao gồm những chữ cái như sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
.
Trong bảng chữ loại trên, vận dòng trong tiếng trung bao gồm: a, o, e, i, u, và thêm 1 âm đặc biệt ü.
Tiếng Trung có đặc thù riêng về phát âm, Do vậy ngoài các thanh mẫu cơ bản, trong Pinyin sẽ có thêm đa dạng phụ âm ghép để mô phỏng đúng nhất cách phát âm của người Trung Quốc. 23 Thanh dòng bao gồm: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, z, c, s, zh, ch, sh, r, y, w
Trong đấy có thêm biến thể nguyên âm kép của các nguyên âm đơn như sau:
  • a: người nào, ao, an, ang
  • e: ei, en, eng, er
  • o: ou, ong
  • i: ia, iao, ie, iou, ian, iang, in, ing, iong
  • u: ua, uai, uei, uo, uan, uang, uen, ueng,
  • ü: üe, üan, ün

Tiêu chí của người mới học là luôn mong muốn đọc thấp nhất bảng chữ dòng này trước khi chuyển qua những phần khác. Bạn cũng sẽ chẳng phải là ngoại lệ. Ngay từ bài học thứ hai, bạn sẽ được xúc tiếp với 1 phần trong bảng phiên âm này. cộng nỗ lực nhé.

Chủ đề cùng chuyên mục: