Khu công nghiệp là 1 tổ hợp bất động sản có cấu trúc nằm trong một khu vực quy định, được thành lập để sắp xếp các cơ sở tạo ra. Khu công nghiệp gồm có những tòa nhà hành chính, công nghiệp & tiện ích, nền móng kỹ thuật & đường dây thông tin liên lạc, cơ sở hậu cần, đường vào.
Khu công nghiệp có thể được thành lập trên cả khu đất trước đây chưa được sử dụng hoặc trên cơ sở các vị trí làm nên hiện có. nếu như thứ nhất, nền tảng hạ tầng của KCN được tạo ra từ đầu, trong trường hợp thứ 2, việc xây dựng lại hoặc tổ chức lại hoàn toàn được thực hiện tùy thuộc vào hiện trạng nền tảng vật chất & nhu cầu của cư dân trong tương lai.
Khu công nghiệp bởi một nhà điều hành quản lý. doanh nghiệp quản lý có thể là chủ sở hữu và nhà phát triển chính của khu công nghiệp hay tham gia vào việc duy trì, cung cấp dịch vụ & phát triển khu công nghiệp trong trường hợp nhận được sự phân công liên quan.

>>> Tìm hiểu thêm: Khu công nghiệp là gì tại mytoan.com.vn

Các vấn đề căn bản về tổ chức:
  • Khu đất được giao để thành lập khu công nghiệp cần được đo đạc & xác định ranh giới.
  • Diện tích KCN phù hợp với khả năng hấp dẫn đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ít nhất là 75 ha; bảo đảm dành tối thiểu 5% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN để cho các DN nhỏ & vừa, DN công nghiệp giúp cho, DN đổi mới sáng tạo, các DN khác thuộc diện được ưu tiên, giúp về mặt bằng làm ra kinh doanh theo điều khoản của luật pháp thuê đất, thuê lại đất…
  • Không được sắp đặt các điểm bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng, bãi chôn lấp.
  • Bắt buộc phải có đường ô tô trải nhựa.

Hơn nữa, đối với tất cả các xí nghiệp, được tiếp cận với mạng lưới điện và cấp khí đốt, cấp nước & xả nước. Khu công nghiệp được thành lập như một khu vực có cấu trúc phát triển đặc biệt, với mục đích mục đích phù hợp cho các doanh nghiệp tạo thành & các nền tảng liên quan.
Khác biệt như một khu công nghệ hay một vườn ươm, một khu công nghiệp không nhất thiết phải là lãnh thổ để thực hiện các dự án đổi mới, bao gồm cả những dự án được tiến hành dưới sự giám sát của chính quyền thành phố & chính phủ hay với sự tham gia của họ.

>>> Tham khảo thêm danh sách các khu công nghiệp ở tphcm: https://mytoan.com.vn/cac-khu-cong-nghiep-lon-o-tphcm/

Những khu công nghiệp như vậy được thiết kế theo phong cách để sắp đặt nhà xưởng & nhà kho nhỏ gọn & có kiểm soát của những tập đoàn xuyên đất nước, nhóm công ty lớn, bao gồm cả những công ty nước ngoài quan tâm tới việc xây dựng nền tảng vật chất và dùng nền móng hạ tầng trong khuôn khổ các luật đã ban hành, gồm cả bảo vệ môi trường và những quy định của luật pháp.
Những khu công nghiệp tập trung nguồn vốn nhân lực và tài chính khan hiếm tại những nước đang phát triển, tập trung nỗ lực vào một không gian, giảm chi phí giao thông và chờ đợi tạo ra một cuộc tăng trưởng với kinh tế lan tỏa ra các khu vực xung quanh.
Các không gian được thiết kế theo phong cách để chứa những doanh nghiệp được chỉ định đặt trụ sở trong ấy cũng chứa đựng chờ đợi rằng người ta sẽ hoạt động như những khu học tập – nơi trao đổi kiến ​​thức ngầm với mục đích nâng cao mức giá trị gia tăng trong sản phẩm & hoạt động sản xuất, dẫn tới tăng hiệu quả & lợi nhuận cao.