UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND về việc quy định về hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trước tình trạng bán đất phường trảng dài biên hòa ngày một phức tạp hơn.


Bán đất phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 0933.462.939

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định này là UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa; cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế; người sử dụng đất; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất. Quy định nêu cụ thể về hạn mức đất giao cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại các phường, xã thuộc TP.Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh không quá 200m2; các thị trấn thuộc các huyện và các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội, Long Thọ, Long Tân thuộc huyện Nhơn Trạch không quá 250m2; các xã vùng đồng bằng, các xã thuộc thị xã Long Khánh và các xã Phú Đông, Phước An, Phú Hữu, Vĩnh Thanh, Phước Khánh, Phú Thạnh, Đại Phước thuộc huyện Nhơn Trạch không quá 300m2; các xã trung du, miền núi không quá 400m2.

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND nêu cụ thể về hạn mức đất giao cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại các phường, xã thuộc TP. Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh không quá 200m2.

Quy định cũng nêu cụ thể về hạn mức giao đất để sử dụng trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản không quá 3ha đối với mỗi loại đất; giao đất để sử dụng trồng cây lâu năm không quá 10ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng và không quá 30ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; giao đất để sử dụng trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất không quá 30ha đối với mỗi loại đất.


Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1303/2005/QĐ-UBT ngày 04-4-2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; hạn mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa trang, nghĩa địa.

Riêng những trường hợp đã áp dụng hạn mức đất ở quy định tại Quyết định số 1303/2005/QĐ-UBT từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo Quyết định này.

Biên soạn : Nhà Đất Đồng Nai lấy nguồn từ monre.gov.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: