Serenity và mở rộng Lê bí mật "không cần một khoản vay ngân hàng"
Tuy nhiên, đối với họ đó là "của một đời", đánh dấu sự nghiệp kinh doanh của ông cũng bày tỏ mong muốn xây dựng Việt Nam cũng là cơ quan lớn có tầm cỡ quốc tế tại đất nước của họ.
Dự án bất động sản đầu tư kinh doanh để xây dựng lại các chung cư cũ là lĩnh vực sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất ...Chung cư South Tower
Giải pháp cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội?
Phục hồi chức năng và tái thiết của các căn hộ cũ có sở thích?
Góp vốn cải tạo chung cư cũ: Cần cơ chế rõ ràng
Tóm tắt:

, Bộ Xây dựng đã công bố dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại các chung cư. Trong đó cung cấp cho các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đầu tư vào các dự án bất động sản của loại hình này. Bên cạnh đó, một loạt các cơ chế, chính sách và biện pháp khuyến khích cũng được cung cấp như là đất được miễn, thưởng thức phát triển nhà ở xã hội cho thuê ưu đãi ...

Đó là một số chính sách ưu đãi trong Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà Bộ Xây dựng đã công bố tham khảo ý kiến ​​các cơ quan, bộ, nhân dân, ... trước khi Thủ tướng Chính phủ thông qua.
Dự án chung cư Scitech Tower
Cụ thể, đó là công việc đáng kể với 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài; Hiện tại Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đầu tư vốn, đầu tư vốn của dự án để xây dựng lại các chung cư; Ngoài ra, hợp tác xã cũng được phép đầu tư dự án chung cư cũ.
Dự án Scitech Tower
Để thực hiện các dự án vốn chủ sở hữu bất động sản của công ty không được thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.

Hướng dẫn cụ thể trình tự MOC, thủ tục lựa chọn các dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư.

Thực hiện dự án đầu tư để xây dựng lại các chung cư cũ, nhà đầu tư dự án được hưởng nhiều đặc quyền, cũng như các cơ chế chính sách.