An toàn lao động đang là vấn đề không chỉ người lao động mà cả toàn tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm nhiều nhất. Quy định bắt buộc của nhà nước thì vấn đề an toàn lao động cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn, giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra không đáng có trong quá trình lao động. Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng sẽ có những chương trình huấn luyện khác nhau. Trong mọi công việc, vai trò của người quản lý, người lãnh đạo cực kì quan trọng.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động; nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ vào nhu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các Doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

Name: an-toan-nhom-1.jpg
Views: 0
Size: 20.2 KB

Đối tượng cần huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, bao gồm :

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
Phụ trách về bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
Quản đốc phân xưởng hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động
Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa và cải thiện điều kiện lao động
Văn hóa an toàn trong sản xuất và kinh doanh.
Thời gian huấn luyện:

Thời gian huấn luyện: 16 giờ (tương đương 2 ngày )
Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

Giấy chứng chỉ đào tạo an toàn lao động sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho nhóm 1 có thời hạn 2 năm, và bạn phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

>> https://knacert.com.vn/huan-luyen-an...ao-dong-nhom-1

Để huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Xác định mục tiêu và phạm vi huấn luyện: Bạn cần xác định được những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nhóm 1 trong việc đảm bảo an toàn lao động.

Chuẩn bị nội dung huấn luyện: Từ mục tiêu và phạm vi huấn luyện đã xác định, bạn cần chuẩn bị nội dung huấn luyện phù hợp, bao gồm cả lý thuyết và thực hành.

Lên kế hoạch huấn luyện: Xác định thời gian và địa điểm cho huấn luyện, phân bổ các nội dung huấn luyện vào từng buổi, lên kế hoạch cho việc thực hành và kiểm tra hiệu quả.

Thực hiện huấn luyện: Dựa trên kế hoạch đã lên, thực hiện huấn luyện theo từng buổi, bao gồm giảng dạy lý thuyết, thực hành và kiểm tra hiệu quả.

Đánh giá kết quả huấn luyện: Sau khi hoàn thành huấn luyện, bạn cần đánh giá kết quả để xem nhóm 1 đã nắm được những kiến thức và kỹ năng cần thiết hay chưa, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện quy trình huấn luyện trong lần sau.

Một số nội dung huấn luyện cơ bản mà bạn nên bao gồm cho nhóm 1 có thể gồm:

Các quy định về an toàn lao động: Bao gồm các quy định của pháp luật, quy định của công ty hay tổ chức, các quy định cơ bản về an toàn lao động như đeo đồ bảo hộ, phòng chống cháy nổ, an toàn khi làm việc trên cao, v.v.

Các nguy cơ và rủi ro liên quan đến an toàn lao động: Đây là những nguy cơ và rủi ro thường gặp trong quá trình làm việc, ví dụ như nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ, tai nạn giao thông, v.v.

Kỹ năng phòng chống nguy cơ và rủi ro: Bao gồm các kỹ năng phòng chống cháy nổ, sử dụng đồ bảo hộ, k

Ngày 13 tháng 03 năm 2018 Công ty TNHH Chứng nhận KNA nhận quyết định số 12/2018/GCN của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Theo đó chúng tôi có đầy đủ chức năng tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động các đối tượng nhóm 1, 3, 4 và 6 quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội:

KNA CERT được chỉ định đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhóm ATLĐ sau:
✔ Nhóm 1: Đào tạo an toàn lao động cho cán bộ quản lý.

✔ Nhóm 3: Đào tạo ATLĐ cho người vận hành các thiết bị có yêu cầu an toàn lao động: Vận hành nồi hơi, thiết bị nâng, làm việc trên cao....

✔ Nhóm 4: Đào tạo huấn luyện cho công nhân, nhân viên ngoài ba nhóm trên.

✔ Nhóm 6: Đào tạo ATLĐ cho nhóm vệ sinh viên.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn