Nhân vật chính của dịch vụ văn phòng ảo G-Office là nhiều cá nhân hi vọng lập nghiệp, nhiều doanh nghiệp mới hình thành, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. tuy nhiên, đây được hiểu là hầu hết nhiều khách hàng trong nước, như thế còn những công ty, khách hàng, khách hàng nước ngoài thì sao, tất cả họ đều có khả năng hóa thân vào khách hàng tiềm năng rất là lớn đối với G-Office.


Đối tượng có nhu cầu van phong cho thue quan 1 ở Sài Gòn có những khách nước ngoài thuê văn phòng đại diện đăng kí hoạt động tại Việt Nam.

Đó là bao gồm công ty nước ngoài thường xuyên hoạt động phía trong những lĩnh vực như là tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và phần mềm và số lượng thuê văn phòng ảo lên tới khoảng 70% do Việt Nam đang có sự thu hút của sự mở rộng kinh tế, trở thành thành viên WTO và còn sức nóng của một thị trường với hơn 90 triệu dân. Một thị trường có nhiều tiềm năng.


Và 30% còn lại đến từ tập hợp doanh nghiệp và cá nhân nội địa. Có thể là doanh nghiệp đang hoạt động hiện ở tại, doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, doanh nghiệp mới thành lập với mong muốn và lợi thế về tài chính họ tấn công vào thị trường và van phong nho làm văn phòng đại diện.

Sức cầu thị trường này đang có tiềm năng như thế nào? Cả 2 nhóm đối tượng đều đang lên đáng kể, ganh đua trong kinh doanh và có canh tranh cả trong việc tìm ra được một chỗ văn phòng đại diện thuận tiện nhất và phù hợp để mang đến cũng là giới thiệu doanh nghiệp đến thị trường và người dân.

Tuy là rõ ràng có sự khác nhau một chút về nhu cầu của 2 nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng trong thị trường cho thuê văn phòng ảo này. Và GOFFICE đã khẳng định được cái yếu tố quan trọng của các phân khúc thị trường để hổ trợ dịch vụ cho thuê văn phòng ảo một cách thuận tiện nhất.