Thông tin được đăng tải bởi Dream Sky: Trong quan niệm từ xưa tới nay của người Việt, tháng 3 và tháng 7 âm lịch là thời điểm kiêng kỵ sửa chữa nhà cửa. Vì tháng 3 có tiết Thanh minh, tháng 7 có tiết Vu lan. Tiết Thanh minh và tiết Vu lan trong 24 khí tiết của một năm, được coi là thời điểm kết nối giữa người ” cõi âm” và người ” cõi dương”.
Người Việt chúng ta thường có quan niệm ở trần gian sao thì âm vậy. Vì vậy, việc sửa chữa nhà cửa trong thời gian này có ảnh hưởng đến ” vong hồn” của người đã mất.
Vì sao kiêng sửa nhà tháng 3 tháng 7 âm lịch
Kiêng sửa nhà được trích dẫn theo sách phong thủy
Trong cuốn ” Phong thủy nhà ở” được nhà xuất bản In Thanh Hóa, xuất bản năm 1966 có đoạn. ” Tháng 3 có tiết Thanh minh, tháng 7 có tiết Vu lan. Có liên quan đến người đã khuất” – Vì vậy việc sửa chữa nhà cửa, xây nhà mới, làm chuyện đại sự hay chuyển nhà là những điều nên tránh tiến hành trong khoảng thời gian này.
Trên đây www.DaiTuNha.com đưa ra hai lý do, hai điều,… tạo ra quan niệm, truyền thống tránh việc sửa chữa nhà cửa trong tháng 3 và tháng 7 âm lịch.
Theo quan niệm, góc nhìn của Phật giáo về việc kiêng sửa nhà vào tháng 3 tháng 7 âm lịch
Trong quan niệm Phật giáo: ” Truyền thống chưa chắc đã đúng, vì được truyền từ đời này sang đời khác. Và thường bị tam sao thất bản“.
Như vậy ai mấu xây hay sửa nhà vào tháng 3 - 7 âm lịch thì cứ ới em một tiếng na.
Nguồn: Được đăng tải bởi admin của Sửa nhà - Dream Sky - Đơn vị chuyển cung cấp dịch vụ sửa nhà.