Từ nông sản tới trụ cột kinh tế Bình Dương

Thành lập năm 1976, tiền thân của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC Corp là Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Bến Cát (Becamex), hoạt động kinh doanh lang sen viet nam chính là thu mua nông sản.

Sau khi tỉnh Sông Bé được chia tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Becamex nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước chủ lực của tỉnh Bình Dương. Becamex cũng dần dịch chuyển sang lĩnh vực đầu tư bất động sản, hạ tầng giao thông lang sen viet nam , khu công nghiệp…

Năm 2010, Becamex được chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty và bắt tay vào thực hiện Dự án đầy tham vọng Thành phố mới Bình Dương nằm trong khu liên hợp Công Nghiệp – Đô Thị - Dịch Vụ Bình Dương.

Khi đó nhiều người đã hoài nghi về tham vọng này khi những mục tiêu được đặt ra quá hoành tráng, đó là 125.000 người chuyển về Thành phố mới Bình Dương định cư, 400.000 người thường xuyên làm việc và đặc biệt là lấy đâu 10 tỷ USD để hoàn thành dự án đúng tiến độ Du an so 0938 39 05 85 dat nen lang sen viet nam vào 2020.