Luật “trảm” doanh nghiệp vốn mỏng

- Mức vốn pháp định cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản là từ 20 tỷ đồng trở lên, thay vì mức 50 tỷ đồng như đề xuất ban đầu

- Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

- Người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, xem thêm mẫu hđ song ngữ cho thuê nhà AV Template for House Lease Agreement in English and Vietnamese

- Muốn kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp: Điều 10 của Luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp). Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản có quy mô nhỏ thì không phải lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế. (Thuế chuyển nhượng BĐS hiện hành được tính 2% trên giá trị hợp đồng-PV).

- Không quy định về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở xã hội

- Về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở (Điều 12), kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua nhà ở; nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư: đa số ý kiến tán thành với quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở như dự thảo Luật. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 3 về trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư với người mua nhà là chưa phù hợp.

Xem thêm các bài viết nước ngoài về luật bds 1/7/2015

2014 Real Estate Trading Law - Applied from 1 July 2015 - Some key changes

Law on Real Estate Trading 2014