Một mặt của dự án lang sen viet nam nằm trên trục đường quy hoạch rộng 30m thuộc chương trình hợp tac Việt - Nhật. Đây là tuyến đường huyết mạch nối giữa đường Kim Giang và đường Vành Đai 3. Hiện tại đã xong giải phóng mặt bằng đang triển khai làm đường.
- Đợt 3: 10% giá trị căn hộ khi thi công xong kết cấu sàn tầng 10 ( Dự kiến Tháng 31/09/2015 )
- Đợt 4: 10% giá trị căn hộ khi đổ xong sàn tầng 20( Dự kiến tháng 15/12/2015 )
- Đợt 5: 15% gía trị căn hộ khi đổ xong sàn tầng 25 du an lang sen viet nam đồng thời hoàn thiện xong tầng 05
- Đợt 6: 28% trong vòng 7 ngày khi bàn giao căn hộ( Dự kiến 31/03 năm 2017)
- Đợt 7: 2% giá trị căn hộ du an city gate towers trong vòng 7 ngày kể từ ngày bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.