chung cư hacc1 lê văn lương Cụ thể, khu chức năng đô thị này thuộc ô quy hoạch ký hiệu C-l trong quy hoạch Phân khu đô thị H2-3 đang hoàn thiện có quy mô đất khoảng 109.980m2, được quy hoạch bao gồm những chức năng sử dụng đất như sau:

- Đất đường giao thông thành phố và khu vực có quy mô khoảng 9.810m2;

- Đất công cộng đô thị có quy mô khoảng 15.180m2 (trong đó có 9.790m2 đất cây xanh và đường nội bộ, thể dục thể thao) có chức năng văn phòng và quy mô sàn xây dựng khoảng 239.330m2, tầng cao công trình 43 và 46 tầng, mật độ xây dựng khoảng 35,5%;

- chung cư hacc1 lê văn lương Khu đất hỗn hợp có quy mô 52.070m2, có chức năng hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở, bao gồm: Khu đất ký hiệu A-HH với quy mô khoảng 15.130m2, tầng cao công trình 43 và 46 tầng, mật độ xây dựng 37,2%, quy mô dân số khoảng 3.100 người; Khu đất ký hiệu E-HH1 có quy mô khoảng 18.020m2, trong đó có khoảng 11.660m2 là đất cây xanh và đường nội bộ, tầng cao xây dựng 39 và 43 tầng; Khu đất ký hiệu E-HH2 có quy mô khoảng 18.920m2, tầng cao xây dựng 35, 39 và 46 tầng, mật độ xây dựng 33,7%.

- Đất công cộng đơn vị ở có quy mô khoảng 4.500m2, trong đó có 2.700m2 đất cây xanh và đường nội bộ, thể dục thể thao;

- Đất nhà trẻ có quy mô khoảng 7.880m2;

- Đất trường tiểu học có quy mô khoảng 9.470m2;

- Đất cây xanh, thể dục thể thao đơn vị ở có quy mô khoảng 11.070m2.

chung cư hacc1 lê văn lương Khu chức năng đô thị này có phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 17,5m và nhà máy Cao su Sao Vàng; phía Tây Bắc đến tim đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6); phía Tây Nam và Đông Nam giáp đường quy hoạch.