Altis 2016 Làm bit của nó như là một công dân tốt, Toyota phân phối UMW Toyota Motor Sdn Bhd đã quyên góp tổng cộng RM146,722.48 cho Quỹ Thận Quốc gia Malaysia và Rumah Keluarga Kami. Hai tổ chức đã nhận được cổ phiếu tương đương số tiền mà đại diện là số tiền thu gộp của năm 1999 Toyota Classics, một loạt các buổi hòa nhạc sống mà UMW Toyota Motor và Toyota Motor Corporation của Nhật Bản tổ chức mỗi năm.Trình bày chi phiếu cho đại diện của hai tổ chức tại trụ sở chính UMW Toyota Motor ở Petaling Jaya, Selangor, từng là chủ tịch của công ty, Dato 'Haji Rahmat Jamari. Quỹ Thận Quốc gia Malaysia đã được đại diện bởi Chủ tịch của nó, Dato 'Dr GA Sreenevasan khi Rumah Keluarga Kami đã được đại diện bởi ông Watson Peters, Phó Trưởng ban."Là một công dân có trách nhiệm ở đất nước này, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đóng activerole trong việc đóng góp và cống hiến cho xã hội mà chúng ta đang tiến hành kinh doanh của chúng tôi tại", Dato 'Rahmat nói. "Chúng tôi mong muốn làm nhiều hơn là chỉ đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và đã lấy nó khi mình để bắt đầu hoạt động để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội Malaysia."Kể từ khi Toyota Classics đầu tiên vào năm 1990, UMW Toyota Motor đã quyên góp được hơn RM2.6 triệu, tất cả đều đã được tặng cho các tổ chức từ thiện khác nhau trong những năm qua. Công ty này một lần nữa sẽ tổ chức sự kiện vào cuối năm nay. Innova 2016 Fortuner 2016