Gia xe Range Rover Evoque Họ đang thấy sinh viên mất tập không lương nhiều hơn vào cuối khóa học của họ, hoặc phải mất công ăn việc làm với vài triển vọng. Sinh viên muốn làm việc toàn thời gian đang ngày càng được chào bán thời gian thay đổi linh hoạt.

Nhân viên tại các trường đại học ở phố Swanswell, Hillfields, cũng đang có để giúp học sinh vượt ra ngoài cuối khóa học của họ mà họ không cần phải làm gì trong những năm trước đây, cô nói.Cô và các giảng viên khác được uốn về phía sau để chỉnh các khóa học để sử dụng lao động và luôn khao khát được nghe từ các ông chủ ngành công nghiệp du lịch người muốn có một loại đặc biệt của đào tạo cho nhân viên mới của họ hoặc nhân viên hiện có.

Cô cho biết: "Sinh viên của chúng tôi đang được rất tháo vát và sử dụng các địa chỉ liên lạc và phát triển liên kết với các ngành công nghiệp. Chúng tôi rất lạc quan nhưng cha mẹ của họ đang lo lắng và nghe các ghi chú của thận trọng về tương lai.

"Thực tập sử dụng được ở mức cao nhất - một tập thể được theo dõi một quản lý cấp cao - nhưng bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy sau đó thấp hơn nhiều mức độ. Tôi thận trọng về thực tập không lương.

"Nó không chỉ là học sinh sẽ chỉ phải trả cho các bữa ăn và vận chuyển riêng của họ, nhưng họ đang bỏ lỡ sự tự trọng mà làm việc với thanh toán mang lại. Và một số trong số họ là những công việc không tập."

Bà cũng nhấn mạnh thực tế là học sinh của mình sẽ không thành công việc với mức lương cao, đủ cho họ sống độc lập từ gia đình. Khi nền kinh tế đang ở trong hình dạng tốt hơn, công việc ở cấp nhập cảnh đã có một con đường rõ ràng hơn để trả tiền tốt hơn việc quản lý nhưng những triển vọng dường như khô cạn để lại di đại học đang chi tiêu còn trên mức lương thấp hơn.

Tuyển tư vấn tại Đại học Warwick đang nhận ra rằng nó không chỉ cạnh tranh hơn cho sinh viên nhưng cạnh tranh hơn cho người sử dụng lao là ai anh đào-chọn các ứng cử viên tốt nhất. Họ đang tìm kiếm sự quan tâm nhiều hơn từ người sử dụng lao cả lớn và nhỏ, và thậm chí cả các công ty đến với danh sách của vị trí tuyển sau đại học không hàn.

Và sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các sinh viên tốt nghiệp cho các công việc được thể hiện bằng số lượng người sử dụng lao chỉ muốn những người có kinh nghiệm làm việc thực hiện trong hoặc sau khi khóa học của họ.

Trưởng quan hệ đối ngoại phục vụ sự nghiệp Đại học Warwick, Stephen Ward, cho biết: "Chúng tôi biết rằng sử dụng lao động lớn đang ngày càng làm vai trò tốt nghiệp từ những sinh viên đã hoàn thành tập với họ - trong một số hơn một nửa được điền theo cách này. Bắt kinh nghiệm làm việc làm cho một sự khác biệt rất lớn với các tùy chọn mà sinh viên có, cho dù họ đi làm việc cho tổ chức đó hay không. " Innova 2017 Vios 2017